BIỂU ĐỒ NĂM THƯỚC 3 : Từ 01/2022 Đến 01/2022

Từ : Chọn tháng Chọn năm Đến Chọn tháng Chọn năm
THƯỚC 3 : GBPCHF SELL - CADJPY SELL - GBPJPY SELL - AUDNZD SELL - AUDCAD SELL

PHẦN MỞ RỘNG CHI TIẾT TỪNG NGÀY